Almir Fakić

Zvuk na filmu za mene je jednako važan kao i slika, a ponekad i važniji. Pripremajući snimanje dokumentarnog serijala “Sezonci” tražio sam tonskog snimatelja kojemu je produkcija dobrog zvuka prije svega strast, a ne samo sredstvo izvora prihoda. Želio sam kreativnog profesionalca sa srcem zaigranog djeteta i to je bio Luka Čabo.

Serijal
Sezonci (2016.)

Uloga
Autor
Snimatelj
Redatelj