VERN’

Od 2023. godine imam priliku i čast raditi za sveučilište VERN’ kao predavač na kolegiju Oblikovanje zvuka u sklopu Filmskog, televizijskog i multimedijskog oblikovanja.

Uloga
Predavač