Stambeno pitanje (2017.)

Kako sam Studio DIM-u na vrijeme i bez greške isporučivao dosadašnje projekte, angažirali su me i za ovaj serijal. Uz par termina na terenu kao snimatelj tona dobio sam priliku raditi post-produkciju zvuka Silvaninog serijala.
Kada završnu riječ ima velika produkcijska kuća, nepogrešivost i točnost isporuke su od iznimne važnosti. U rasporedu rada post-produkcija zvuka je na zadnjem mjestu te se često za nju odvajaju dva do tri dana između finaliziranja slike i predaje glavnom uredniku. Nepogrešivim hodogramom rada dobili smo odličnu produkciju ovog serijala.

Redatelj
Silvana Menđušić

Produkcija
DIM Studio, HRT

Uloga
Oblikovatelj zvuka
Ton-majstor