Nikola Petković – Music Through Centuries

Ovo snimanje odvijalo se u crkvi iznad Samobora te je zbog putovanja i terenskih uvjeta bilo gotovo u samo jedan dan. Nikola i danas prodaje taj album na ulicama i u hotelima grada Dubrovnika.

Godina
2014.

Izdavač
Nezavisan

Uloga
Ton-majstor
Glazbeni producent