miCROfest (2016.)

Nakon prvog projekta s Pavlom Jovanovićem, Pavle me upoznaje sa Zoranom koji mi otkriva do tada nepoznatu sferu kako starih tako i novih tonskih sustava na kojima radi sad već niz godina.
Na festivalu mikrotonalne glazbe imao sam priliku osigurati “virtualnog dirigenta” putem ekrana i slušalica. Na festivalu su sudjelovali renomirani glazbenici:
Diana Grubišić Ćiković, Agustin Castilla-Avila, Philipp Gerschlauer, Ana Žgur i Zagrebački gudački kvartet.

Lokacija
Muzička akademija Zagreb

Organizator
Zoran Ščekić

Uloga
Ton-majstor