Klapa Dišpet – Došlo vrime

Koliko god bila mala moja uloga na snimanju ovoga izdanja, toliko mi je bilo veliko zadovoljstvo. Bilo je to moje prvo iskustvo snimanja klape – prvo pa žensko.
Petar Milić snimanje je organizirao u crkvi Sv. Ivana Nepomuka u Lučkom. Odlučio se na svega nekoliko mikrofona za deseteročlanu klapu. Imao sam priliku postaviti bliske mikrofone tako da love pojedine sekcije u dobrom balansu, a stereo par tako da bilježi cjelokupnu sliku. Petar je sve kanale pozbrajao analognom miksetom i direktno bilježio na dvokanalnu traku.
Na tom sam snimanju dobio inspiraciju i ohrabrenje za kasnija dvokanalna stereo snimanja.
Album je bio nominiran za nagradu Porin.

Godina
2018.

Izdavač
Croatia Records

Uloga
Ton-majstor