Bilk – tryingNOT2

Dok se mort među ciglama još sušio, ovaj trojac ulazi u SoundBrick snimiti video live single. Edi Grubišić Cipal donosi najkompleksniji drum set za kojega koristim sve dostupne kanale i mikrofone kako bi dobili što direktniji zvuk koji podsjeća na hip-hop semplove. Tin Obrman snima odličan vokoder vokal dok Luka Vrbanić prati pjesmu na Moog-u.

Godina
2015.

Izdavač
Nezavisno

Uloga
Ton-majstor